Verandering in mobiliteit

Wij spreken dagelijks werkgevers, medewerkers, mobiliteitsaanbieders, overheden en concullega’s in het werkveld over het onderwerp ‘mobiliteit’. Deze markt is, hoe kan het ook anders, volop in beweging. 

Wat ligt aan deze veranderingen ten grondslag? En wat betekent dit voor jullie organisatie? We nemen je mee in de 4 meest gehoorde oorzaken van deze ingrijpende verandering.

quick scan mobiliteitsbeleid

1. ruimtelijke ordening

manoeuvreren binnen de ruimte die er is

 • Ruimtetekort drukt op leefbaarheid stad
 • Parkeerplaatstekort
 • Fileleed
 • Ketenreis
 • Verminderen CO2-uitstoot

Het is geen nieuws, maar de effecten worden des te meer voelbaar: de grote steden slibben dicht. Het groeiende aantal inwoners, werkenden, bezoekers en goederenverkeer zijn een fikse uitdaging voor de openbare ruimte. Dat is niet 1, 2, 3 opgelost en daardoor voelen we met zijn allen de consequenties. Overheid, werkgevers en individuen kijken allen hoe ze om de belemmeringen heen kunnen manoeuvreren.


Wist je dat Radiuz in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samenwerkt met de Gemeente Amsterdam om de bereikbaarheidsproblematiek op de Amsterdam Zuidas aan te pakken? Lees in dit document van de Rijksoverheid meer over de rol van de overheid in 7 MaaS (Mobility as a Service) pilots. Meer informatie? Neem contact met ons op.

2. behoeftes medewerkers

auto van de zaak niet altijd gewild

 • Jongeren groeien milieubewust op
 • Thuiswerken is genormaliseerd
 • Omarming nieuwe modaliteitsvormen
 • File-, parkeer- en declaratieleed

We horen het regelmatig: medewerkers die een auto van de zaak krijgen, maar er eigenlijk niet op zitten te wachten. Dit zijn veelal de stedelijke millennials (en gen Z) die opgegroeid zijn met alle gemakken van naadloos sluitend OV, de nieuwste mobiliteitsinitiatieven als Uber, Greenwheels, Car2Go, Felyx etc. en ook nog eens de meeste faciliteiten binnen wandel- of fietsbereik hebben. Zij hebben tegelijkertijd ook te kampen met de ongemakken als parkeerleed in de wijk, wachtlijsten voor parkeervergunningen en torenhoge parkeerkosten in de binnenstad.

 

3. mobiliteitsaanbod

het gaat rap in mobiliteitsland

 • Nieuwe aanbieders als Greenwheels, Uber, Amber
 • Mobiliteitsapps (plan & boek, ritregistratie, reisdeclaratie, beloningssystemen)
 • Inzicht in mobiliteitsverbruik medewerkers en directe sturing op beleidsdoelen

Nog niet zo heel lang geleden leken de leaseauto’s, een OV-abonnement en km-vergoeding met ellendige km-registratieboekjes de enige mobiliteitsopties voor werkgevers aan hun medewerkers. Die tijden zijn voorbij. Deelconcepten (auto, fiets, scooter en zelfs deeltaxi) worden door de consument omarmd en vinden zo hun weg naar werkgevers. En niet alleen het aanbod in vervoersvorm groeit, ook de mogelijkheden van vergoedingsoplossingen voor werkgevers nemen toe: mobiliteitsbudgetten, geautomatiseerd pay-per-use, track and pay (automatische km-vergoeding o.b.v. locatieregistratie). Benieuwd wat dit voor jullie organisatie betekent? Neem contact met ons op.

 

4. wil en regelgeving

we willen bewuster, maar móeten nu ook

 • CO2-belasting (met ingang van 2022)
 • Bijtelling zakelijke emissievrije auto’s (met ingang van 2021)
 • Zero emissie zones goederenvervoer (met ingang van 2025)
 • Stimulering fietsgebruik
 • Hyperspitsmijding

Het heeft altijd een lange adem nodig; gedragsverandering. Maar we zijn nu zover dat we ons steeds bewuster worden van de impact van ons handelen op de aarde. En dat gaat zo niet langer. Dus komen wederom overheid, bedrijfsleven én individu in actie. Omdat we willen én omdat de acties van de overheid ons hiertoe dwingen.

Wist je dat meer dan de helft van de wegkilometers in het personenvervoer werkgerelateerd is? De ambitie van de overheid is om in 2030 het aantal wegkilometers met 8 miljard te verminderen.

 

Neem contact met ons op

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.