ORAM: mobiliteit naar een metropolitan niveau

ORAM is het grootste netwerk van bedrijven in de Amsterdamse regio en zet zich al 100 jaar in voorondernemers en bedrijven. ORAM maakt zich sterk voor drie belangrijke thema’s: ruimte voor economie, bereikbaarheid & mobiliteit en energietransitie. Radiuz is lid van ORAM en daarom erg benieuwd naar hoe ORAM de mobiliteit en bereikbaarheid van Amsterdam en omgeving waarborgt. Hiervoor interviewden wij Menno van der Valk, bij ORAM verantwoordelijk voor het thema bereikbaarheid.

 

De groei van Amsterdam en haar infrastructuur

Wat voor invloed heeft de groei van Amsterdam op haar infrastructuur? “De groei van Amsterdam zorgt ook voor een  snelle toename van mobiliteit in de regio en de stad. Daardoor staat de bereikbaarheid van Amsterdam onder grote druk. Dagelijks rijden ca. 280.000 auto’s van buiten Amsterdam de stad in en ook in het openbaar vervoer wordt het steeds minder comfortabel. Tijdens de spits is het soms onmogelijk om snel en fatsoenlijk van A naar B te reizen. Deze massale drukte veroorzaakt files, vertragingen en andere ongemakken,” vertelt Van der Valk.

 

Gelukkig wordt er flink gebouwd aan de huidige infrastructuur van Amsterdam en omgeving. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de Noord/Zuidlijn, die op 22 juli 2018 zal gaan rijden. Dit gaat werkend Amsterdam veel reisplezier opleveren. Ook is het project Zuidasdok (ondertunneling van A10 Zuid en de uitbreiding van station Amsterdam Zuid) onlangs van start gegaan om de toekomstige bereikbaarheid van de Zuidas te verbeteren. Hoe staat ORAM hier tegenover?

 

Van der Valk antwoordt: “ORAM is zeer te spreken over deze grootschalige infrastructurele voorzieningen. Wij geloven dat deze projecten zullen bijdragen aan de bereikbaarheid van de stad en veel druk zullen wegnemen binnen de huidige capaciteit van het netwerk. Ondanks deze positieve ontwikkelingen, geldt op veel plekken in de stad, dat de infrastructuur is gerealiseerd in een periode dat mobiliteit een andere schaal kende. Ook met eventuele aanpassingen is deze capaciteit niet opgewassen tegen toekomstige aantallen. Deze situatie vraagt om een sterke visie op mobiliteit en een gedifferentieerde aanpak.”

“Werkgevers hebben te maken met een wirwar aan mobiliteitsoplossingen die op hen afkomt. Zij zien werkelijk door de bomen het bos niet meer en vragen om ondersteuning.  Zo willen we ervoor zorgen dat werkgevers een beter overzicht krijgen van al het aanbod, zodat ze de oplossingen ook echt gaan inzetten voor hun medewerkers, want daar liggen nog veel kansen,”

Bereikbaarheid overstijgt de gemeentegrenzen

Niet alleen Amsterdam, maar de hele regio is betrokken bij de bereikbaarheid van Amsterdam en  heeft zelf ook te maken met bereikbaarheidsissues. Van der Valk licht toe: “De situatie in en om Amsterdam overstijgt de gemeentegrenzen. Bereikbaarheid is een bovenregionale opgave. Vervolgens moet je vanuit die view zoeken naar oplossingen in specifieke gebieden. Dit betekent dat je per gebied een inventarisatie moet maken waarbij je rekening houdt met de gebiedseigen kenmerken en dus met de regio als uitgangspunt.

 

Het is daarbij ook cruciaal om steden binnen de Metropoolregio met elkaar te verbinden om de bereikbaarheid te verbeteren. Wanneer trekken we de Noord/Zuidlijn door naar Schiphol en Almere? En via Zaanstad naar Purmerend?”

 

Over ORAM

ORAM zet zich in voor ondernemers en bedrijven in de regio Amsterdam, maar wat betekent dit voor werkgevers als het gaat over mobiliteit? “Werkgevers hebben te maken met een wirwar aan mobiliteitsoplossingen die op hen afkomt. Zij zien werkelijk door de bomen het bos niet meer en vragen om ondersteuning. Daarom zet ORAM zich in als regisseur om zo veel mogelijk helderheid te scheppen. In een samenwerkingsverband  hebben wij het initiatief genomen om een overzicht te maken van het huidige mobiliteitsaanbod. Werkgevers krijgen hierdoor meer inzicht in het brede palet van beschikbare mobiliteitsoplossingen. Zo willen we ervoor zorgen dat werkgevers een beter overzicht krijgen van al het aanbod, zodat ze de oplossingen ook echt gaan inzetten voor hun medewerkers, want daar liggen nog veel kansen,” zegt Van der Valk.

 

Via het netwerk BREIKERS – initiatief van ORAM en  VNO-NCW – kunnen werkgevers advies krijgen over welke alternatieven beschikbaar zijn om te komen tot een wenselijk en duurzaam mobiliteitsbeleid. Van der Valk legt verder uit: “Samen staan we sterker! Daar geloven wij écht in. Waarom zou je alles in je eentje willen oplossen als er ook ruimte is om vanuit sterke coalities  vervoersmiddelen, werkgevers en reizigers met elkaar te verbinden. Want veel ingrediënten voor optimale mobiliteit zijn aanwezig, maar het ontbreekt nog aan het maken van goede combinaties.”

 

Slimme reiscombinaties

Wat voor slimme reiscombinaties raadt ORAM werkgevers aan? “Dit kan per werkgever anders zijn, vanwege vestigingslocatie, aandachtsgebied en andere omstandigheden. Daarom is het van belang om je eigen situatie als werkgever centraal te stellen. Laat je dus  altijd goed adviseren door een expert. Bij slimme reiscombinaties kun je bijvoorbeeld denken aan de koppeling van de trein om bij aankomst op het station gebruik te maken van een deeloplossing voor de ‘last mile’. Afhankelijk van bijvoorbeeld het weer, de afstand, beschikbaarheid of snelheid bepaal je uiteindelijk zelf het vervoersmiddel. Wanneer aanbieders zorgen voor voldoende volume en de reiziger zelf kan bepalen welk middel optimaal  is op het moment van aankomst, dan ontstaat er per definitie een slimme reiscombinatie. Koppel dit aan een persoonlijk reisbudget en reizigers kiezen steeds vaker voor alternatief vervoer, de leaseauto wordt vanzelf minder noodzakelijk.”

 

De bereikbaarheid van de Zuidas

En hoe zit het met de bereikbaarheid van de Zuidas? Van der Valk reageert enthousiast: “Ah, mijn aandachtsgebied! Op dit moment wordt er druk gesleuteld aan de bereikbaarheid van Zuidas. Het project Zuidasdok is vorig jaar aanbesteed. De A10-Zuid wordt hiermee deels ondertunneld, station Zuid verbouwd en de capaciteit vergroot en in het verlengde daarvan spoor 5 en 6 aangelegd. De eindsituatie is een goed bereikbare ‘Stadswijk Zuidas’. Een bijkomend voordeel is dat de toekomstige situatie van Amsterdam-Zuid de druk van Amsterdam Centraal Station deels zal opvangen. Het zwaartepunt van reizigers wordt hiermee verplaatst naar de Zuidas. Op termijn wordt daarmee de regio en ook  Schiphol beter bereikbaar. Maar de bouw van Zuidasdok is ook een gigantisch project, Zuidas verandert voor meer dan 10 jaar in een bouwput. Je kunt dan niet meer met de auto naar Zuidas zoals voorheen. Om daar een oplossing voor te bieden, heeft de gemeente samen met ons en een aantal grote werkgevers Mobility as a Service (MaaS) gelanceerd. Dat is een digitale dienst, die zowel tijdens de bouw van Zuidasdok en in de periode erna, reizigers een maatwerkoplossing biedt. En daarmee snijdt het mes aan twee kanten: het gebied blijft bereikbaar en mensen komen zonder veel vertraging op hun werk.”

 

Radiuz als lid van ORAM

Als lid van ORAM zet Radiuz zich in voor het waarborgen van de bereikbaarheid van Amsterdam en omgeving. Radiuz is een uitstekend voorbeeld van een flexibele zakelijke mobiliteitsoplossing, waarbij medewerkers slimme reiscombinaties zelf kunnen samenstellen. Door middel van één mobiliteitsabonnement krijgen medewerkers toegang tot een uiteenlopend aanbod van mobiliteit. Zo kunnen zij drempelloos met de trein, metro en bus reizen en/of parkeren, tanken en elektrisch laden. Dat is mobility made simple!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.