E-ticket Voorwaarden Trein Amaze

 • Het E-ticket is alleen een geldig vervoerbewijs indien aan alle van de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 1. Het E-ticket is alleen een geldig vervoerbewijs voor vervoer per trein via het traject, op de datum en in de klasse die op het E-ticket worden vermeld.
 2. Een E-ticket enkele reis kan éénmaal worden gebruikt. Een E-ticket dagretour kan éénmaal voor de heenreis en éénmaal voor de terugreis worden gebruikt.
 3. Het E-ticket is alleen een geldig vervoerbewijs bij de op het E-ticket vermelde vervoerders.
 4. Het E-ticket Dal is alleen een geldig vervoerbewijs tijdens de op het vervoerbewijs aangegeven daluren. Buiten deze daluren is het E-ticket Dal geen geldig vervoerbewijs. Dit betekent dat zowel de start als het einde van de reis gelegen moet zijn in deze Daluren.
 5. Het E-ticket dient – conform de instructies bij aankoop – te worden geprint of geladen in een app op een mobiele telefoon of tablet.
 6. Het E-ticket is persoonlijk en niet overdraagbaar. Bij controle dienen alle Reizigers vanaf 12 jaar een geldig identiteitsdocument met foto (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) te tonen. De naam op het identiteitsdocument dient overeen te komen met de naam op het E-ticket.
 7. Het E-ticket moet worden bewaard tot voorbij de uitgang van het station van bestemming.
 8. Het E-ticket is alleen een geldig vervoerbewijs als het duidelijk leesbaar is geprint, of weergegeven kan worden op de mobiele telefoon of tablet. Voor het laatste is voldoende schermgrootte en -kwaliteit noodzakelijk. E-tickets die slecht worden weergegeven, onleesbaar of bewerkt zijn, kunnen worden geweigerd en als ongeldig beschouwd.
 9. Indien het E-ticket tijdens een controle niet op de juiste wijze kan worden getoond, bijvoorbeeld vanwege storingen in de telefoon, tablet of omdat deze niet zijn opgeladen, dan is het geen geldig vervoerbewijs.
 10. Een E-ticket moet vóór de aanvang van de reis zijn aangeschaft. Een E-ticket dat na aanvang van de reis is aangeschaft, is geen geldig vervoerbewijs.
 11. Voor reizen in de Intercity direct tussen Rotterdam Centraal en Schiphol Airport is een Intercity direct toeslag verplicht. Deze kan aangeschaft worden bij de NS kaartautomaat of per 1.1.2021 in de Amaze app als Toeslag.
 12. Voor reizen op het binnenlandse traject van ICE International is een toeslag voor ICE International verplicht. Deze kan aangeschaft worden bij de NS kaartautomaat of per 1.1.2021 in de Amaze app als Toeslag.
 13. Voor reizen op het binnenlandse traject van Intercity Brussel is een Intercity direct Toeslag nodig indien de IC Brussel  tussen Schiphol Airport en Rotterdam Centraal rijdt. Dit staat aangegeven op de vertrekborden op de perrons. Deze kan aangeschaft worden bij de NS kaartautomaat of per 1.1.2021 in de Amaze app als Toeslag.
 14. Een E-ticket is niet geldig in Thalys en Eurostar treinen. Hiervoor is een internationaal ticket vereist.
 15. Een E-ticket is niet geldig voor het meenemen van een hond of fiets. Hiervoor zijn de Dagkaart hond en Fietskaart dal als los kaartje verkrijgbaar via de NS kaartautomaat.
 16. Iedere reiziger heeft een eigen E-ticket nodig. Er kunnen niet meerdere personen tegelijk reizen op één E-ticket.
 • Voorts zijn de treinvervoerders gerechtigd de betreffende E-tickets niet als geldig vervoerbewijs te accepteren indien sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik zijn.
 • Een E-ticket geeft geen recht op een zitplaats.
 • Deze voorwaarden gelden in aanvulling op de algemene vervoersvoorwaarden van de treinvervoerder die het vervoer uitvoert