E-ticket Voorwaarden Trein Amaze

A. Algemeen
A.1 
Onder “E-ticket” wordt verstaan een online aangeschaft vervoerbewijs dat kan worden gedownload als PDF of geladen kan worden in een app op een mobile device (mobiele telefoon, tablet, laptop);

A.2 Een E-ticket kan alleen een geldig vervoerbewijs opleveren indien aan alle van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • a) Een E-ticket is alleen een geldig vervoerbewijs bij de op het E-ticket vermelde vervoerders.
 • b) Een E-ticket dient – conform de instructies bij aankoop – te worden geprint, getoond of geladen in een app op een mobile device.
 • c) Een E-ticket is persoonlijk en niet overdraagbaar. Bij controle dienen alle reizigers vanaf 12 jaar een geldig identiteitsdocument met foto (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) te tonen. De naam op het identiteitsdocument dient overeen te komen met de naam op het E-ticket.
 • d) Een E-ticket moet worden bewaard tot en met de uitgang van het station van bestemming.
 • e) Een E-ticket is alleen een geldig vervoerbewijs als het duidelijk leesbaar is geprint, of weergegeven kan worden op een mobile device. Hiervoor is voldoende schermgrootte en -kwaliteit noodzakelijk. E-tickets die slecht worden weergegeven, onleesbaar of bewerkt zijn, kunnen worden geweigerd en als ongeldig beschouwd.
 • f) Indien een E-ticket tijdens een controle niet op de juiste wijze kan worden getoond, bijvoorbeeld vanwege storingen in de mobile device of omdat deze niet is opgeladen, dan is het geen geldig vervoerbewijs.
 • g) Een E-ticket moet vóór de aanvang van de reis zijn aangeschaft. Een E-ticket dat na aanvang van de reis is aangeschaft, is geen geldig vervoerbewijs.
 • h) Voor reizen in de Intercity direct tussen Rotterdam Centraal en Schiphol Airport (of vice versa) is – naast een regulier ticket voor het betreffende traject – een Intercity direct toeslag verplicht. Zie hieronder bij “Aanvullende voorwaarden IC direct Toeslag E-Ticket.”
 • i) Voor reizen op het binnenlandse traject van Intercity Brussel is – naast een regulier E-ticket voor het betreffende traject – een Intercity direct E-ticket nodig indien de IC Brussel over de HSL (Hogesnelheidslijn) tussen Schiphol Airport en Rotterdam Centraal rijdt (of vice versa). Dit staat aangegeven op de vertrekborden op de perrons. Zie hieronder bij “Aanvullende voorwaarden IC direct Toeslag E-Ticket.”
 • j) Voor reizen op het binnenlandse traject van ICE International is – naast een regulier E-ticket voor het betreffende traject – een Toeslag ICE verplicht.. Zie hieronder bij “Aanvullende voorwaarden Toeslag ICE E-Ticket.” .
 • k) Een E-ticket is niet geldig in Thalys en Eurostar treinen. Hiervoor is een internationaal ticket vereist.
 • l) Iedere reiziger heeft een eigen E-ticket nodig. Er kunnen niet meerdere personen tegelijk reizen op één E-ticket.
 • m) Afhankelijk van het type E-ticket, kunnen aanvullende voorwaarden gelden, zoals hieronder aangegeven.

A.3 Treinvervoerders zijn gerechtigd een E-ticket niet als geldig vervoerbewijs te accepteren indien sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik.

A.4 Een E-ticket geeft geen recht op een zitplaats.

A.5 Deze E-ticket voorwaarden gelden in aanvulling op de algemene vervoersvoorwaarden van de treinvervoerder die het vervoer uitvoert.


B. Aanvullende voorwaarden E-ticket Voltarief en E-Ticket Dal

B.1 Een E-ticket Voltarief en E-ticket Dal is alleen een geldig vervoerbewijs voor vervoer per trein via het traject, op de datum en in de klasse die op het E-ticket worden vermeld.

B.2 Een E-ticket Voltarief en E-ticket Dal “enkele reis” kan éénmaal worden gebruikt. Een E-ticket Voltarief en E-ticket Dal “dagretour” kan éénmaal voor de heenreis en éénmaal voor de terugreis worden gebruikt.

B.3 Een E-ticket Voltarief of een E-Ticket Dal is alleen een geldig vervoerbewijs bij de op het E-ticket vermelde vervoerder(s).

B.4 Een E-ticket Dal is alleen een geldig vervoerbewijs tijdens de op het vervoerbewijs aangegeven daluren. Buiten deze daluren is een E-ticket Dal geen geldig vervoerbewijs. Dit betekent dat zowel de start als het einde van de reis gelegen moet zijn in deze daluren. Indien een reiziger de betreffende reis echter niet in de daluren heeft kunnen afmaken door een vertraging van de treinvervoerder(s) waarbij een E-ticket Dal geldig is, levert een E-ticket Dal ook voor de door de vertraging veroorzaakte extra reistijd buiten de daluren een geldig vervoerbewijs op.


C. Aanvullende voorwaarden IC direct Toeslag E-ticket

C.1 Een E-ticket Toeslag IC direct geeft, in combinatie met een geldig regulier vervoerbewijs voor het betreffende traject, de reiziger het recht om een enkele reis te maken met (i) de Intercity direct op het traject Schiphol Airport en Rotterdam Centraal of vice versa, of (ii) de Intercity Brussel indien deze over de HSL (Hogesnelheidslijn) tussen Schiphol Airport en Rotterdam Centraal rijdt (of vice versa). Op de vertrekborden op de perrons staat aangegeven of een toeslag vereist is.

C.2 Een IC direct E-ticket is alleen een geldig vervoerbewijs op de datum die op het E-ticket wordt vermeld.


D. Aanvullende voorwaarden Toeslag ICE E-ticket

D.1 Een E-ticket Toeslag ICE geeft, in combinatie met een geldig regulier vervoerbewijs voor het betreffende traject, de reiziger het recht om een enkele reis met de ICE International binnen Nederland te reizen, op (een deel van) het traject Amsterdam-Utrecht-Arnhem of vice versa;

D.2 Een Toeslag ICE E-ticket is alleen een geldig vervoerbewijs op de datum die op het E-ticket wordt vermeld.

D.3 Bij gebruik van sommige reisproducten is geen aparte ICE Toeslag vereist. Raadpleeg hiervoor de voorwaarden die op het betreffende reisproduct van toepassing zijn.