Matthias van Aalst: MaaS rechtstreeks beschikbaar voor de consument

Grote interesse in een app waarin alle vormen van mobiliteit geïntegreerd zijn.

Matthias van Aalst, Product Explorer bij Radiuz, onderzocht voor zijn thesis ter afronding van de opleiding Spatial Planning aan de Radboud Universiteit de attitude en intentie met betrekking tot deelmobiliteit onder werkenden op de Zuidas in Amsterdam. 

De Zuidas kampt met bereikbaarheids-problematiek door werkzaamheden aan het stedelijke gebied, o.a. aan de ringweg A10.

Onderzoek naar slagingskansen van MaaS op de Zuidas

MaaS (Mobility as a Service) bestaat op dit moment, buiten een aantal (kleinschalige) projecten in het buitenland, nog niet écht. Matthias legt uit: “In deze studie is er gewerkt met een
van de belangrijkste onderscheidende kenmerken van MaaS – de integratie van
deelmobiliteit. De belangrijkste opties voor deelmobiliteit in Nederland zijn
op dit moment deelauto’s, deelfietsen en deelscooters. De kansen van MaaS
voor werknemers en werkgevers zijn onderzocht door middel van interviews 
onder werknemers en werkgevers op de Zuidas en experts op het gebied van
(deel)mobiliteit. De focus lag op vervoerskeuze, attitude en intentie ten opzichte van
deelmobiliteit en verwachtingen voor MaaS.”

Belangrijkste conclusies uit het onderzoek


  1. Een belangrijke factor om voor gedeelde mobiliteit te kiezen is flexibiliteit in het aanbod. De keuzevrijheid neemt toe door de aanwezigheid van en diversiteit in de typen deelmobiliteit. 
  2. Zowel individuen als werkgevers kiezen steeds vaker voor milieuvriendelijkere mobiliteitsopties. In het bijzonder jonge werknemers geven aan zich meer duurzaam willen te verplaatsen en bedrijven proberen aan die wens te voldoen. 
  3. Factoren die ook een rol spelen bij de attitude ten opzichte van deelmobiliteit, hetzij in negatieve zin, zijn met name de kosten, de betrouwbaarheid en gewoontegedrag. Hoewel kosten voor een deelfiets of deelscooter volgens de respondenten niet
    noemenswaardig zijn, worden kosten voornamelijk bij deelauto’s gezien als een
    van de belangrijkste barricades. 

Een MaaS app voor de Zuidas

Matthias: “Onder de respondenten is grote interesse is in een app waarin alle vormen van
deelmobiliteit zijn geïntegreerd. 
Gemak speelt bij de verwachtingen van MaaS een grote rol en mocht er toch een probleem zijn dan zou dat direct via de MaaS-aanbieder verholpen moeten worden.”

Een groot voordeel van MaaS is dat het reisalternatieven voorstelt zodat medewerkers gestimuleerd worden om op een andere manier dan met de privé auto te reizen. Daarnaast biedt MaaS werkgevers inzicht over het reisgedrag en zou de toegevoegde waarde kunnen liggen in de
mogelijkheid om data te verzamelen wat overzichtelijk in een dashboard wordt weergegeven. In een reisplanner afgestemd op persoonlijke reisvoorkeuren is er grote interesse in de meest duurzame en meest vitale manier van reizen. Een MaaS-app zou op basis van voorkeuren, voorgaande reizen en afgestemd op de situatie (zoals bijvoorbeeld de spits) een advies op maat kunnen geven. 
Een functionaliteit die door meerdere werkgevers wordt toegejuicht, is dat de werknemer kan aangeven of het een zakelijke reis of een privéreis betreft zodat deze direct kan worden betaald óf gedeclareerd aan het einde van de maand. 

Volgens de experts is het vervoersaanbod doorslaggevend voor het succes van MaaS, zou het een bijdrage kunnen leveren aan de monitoring van deelmobiliteit-aanbieders en bij gebiedsontwikkeling in een gezamenlijke propositie kunnen worden aangeboden. 

Over Matthias

Matthias (1997) werkt sinds februari 2019 naast zijn studie Spatial Planning, Urban and Regional mobility bij Radiuz in de rol van Product Explorer. Matthias speelt met zijn natuurlijke interesse en opgedane kennis in stedelijke inrichting en mobiliteit een belangrijke rol bij het initiatief Amaze. 

Over Amaze

Radiuz is onderdeel van Amaze, het consortium dat in samenwerking met de Gemeente Amsterdam en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan het  verbeteren van de bereikbaarheid op de Zuidas. De resultaten uit dit onderzoek zijn meegenomen in de MaaS app die Amaze in 2020 op de markt bracht.  

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.