C02 reduceren met
mobiliteit

CO2-reductie door middel van mobiliteit. Misschien krijg je het gevoel dat het je vrijheid in bewegen beperkt. Maar dat is al lang niet meer het geval. Radiuz helpt je op weg.

klimaatakkoord

CO2-reductie is voor veel van onze klanten belangrijke thematiek voor aanpassing van het mobiliteitsbeleid.

Jeanot Knols, CCO van Radiuz

CO2-reductie is voor veel organisaties belangrijke thematiek voor aanpassing van het mobiliteitsbeleid. Dit kan voortkomen uit verschillende triggers: 

 • Maatschappelijke verantwoording
 • Wet en regelgeving
 • Imago
 • War on talent 

Het Klimaatakkoord verwacht in 2030 50% afname van CO2-uitstoot door personenvervoer. Meer dan de helft van de wegkilometers in het personenvervoer is werkgerelateerd, voor werkgevers is dus een grote rol weggelegd in deze doelstelling. Zowel direct door aanpassingen in mobiliteit voor medewerkers, als indirect door met deze maatregelen te inspireren voor veranderingen in privévervoer.

 

In totaal hoopt de overheid het aantal autokilometers met 8 miljard te verminderen in 2030. In combinatie met elektrificatie van het wagenpark moet dit resulteren in 1 Mton CO2 minder in 2030. Om dit te bereiken wordt geïnvesteerd in een betere infrastructuur voor meer duurzamere vormen van mobiliteit. Anders Reizen is een initiatief van 45 grote organisaties die zich committeren aan deze doelstellingen van het Klimaatakkoord. Zij doen dit vanuit eigen overtuiging en dienen een inspiratie te zijn voor andere bedrijven. Benieuwd welke maatregelen de 45 organisaties binnen Anders Reizen naleven?

hoofdstuk uit het Klimaatakkoord over personenmobiliteit

Het klimaatakkoord is een document van 236 pagina’s dat ingaat op klimaatbescherming door aanpassingen in gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie, landbouw en landbouwgebruik en elektriciteit.

Mobiliteitsgedrag veranderen is geen doel op zich. Het komt altijd voort uit een achterliggende doelstelling: vaak gedreven door CO2-reductie, kosten, vitaliteit van de medewerker of een doelstelling van meer praktische aard zoals tekort aan parkeerplekken. Wanneer de doelstelling(en) helder geformuleerd is, is de volgende stap het verkrijgen van inzicht in de huidige situatie. 

 

 • Hoe reizen medewerkers nu? 
 • Wat is hun route? 
 • Wat is hun voorkeursmodaliteit en wat zijn hun beweegredenen hiervoor? 
 • Voor welke doeleinden reizen ze?
 • Hoeveel verandering is er nodig om de doelstellingen te behalen? 
 • In hoeverre staan medewerkers al open voor verandering?
Met deze inzichten kunnen de juiste stimuli ingezet worden om doelstellingen te behalen. Meer weten over stimuli voor gedragsverandering?

Gedrag is niet altijd eenvoudig te veranderen, maar het is zéker geen mission impossible.

Iris van Hoeve, Customer Succes Manager bij Radiuz

Met Radiuz heb je inzicht in álle reisdata: OV, tanken, locatiestatistieken etc. Het is erg waardevol om deze informatie goed te analyseren want vaak valt er nóg meer winst te behalen.

Henk Steinz, Account Manager bij Radiuz

Volledige informatievoorziening over het mobiliteitsverbruik is vaak een flink karwei, omdat de informatie versnipperd is over verschillende leveranciers. Daarbij zijn er niet altijd complete datastromen mogelijk. Bij Radiuz lopen álle reistransacties (waaronder locatietracking – indien dit onderdeel is van het mobiliteitsbeleid) via het platform van Radiuz, waardoor het zeer eenvoudig is een compleet beeld te krijgen van het daadwerkelijke reisverbruik. 

Inzichten die hierdoor verkregen kunnen worden zijn: 

 • Daadwerkelijke reisfrequentie
 • Routes
 • Kosten
 • CO2-uitstoot

Acties op basis van deze analyses kunnen zich richten op:

 • Kostenreductie
 • Verrijking  van het mobiliteitsaanbod
 • Vitaliteit
 • CO2-reductie

neem contact op

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Daarom kies je voor Radiuz